[Miesięcznik Ubezpieczeniowy] Nadzór nad agencją ubezpieczeniową. Dylematy i wyzwania

20 kwietnia 2023

Branża ubezpieczeniowa stoi przed coraz poważniejszym dylematem regulacyjnym związanym ze zwiększającą się liczbą norm, do których powinna się dostosować oraz związaną z tym wzmożoną aktywnością organów nadzorczych, które mają instrumenty do surowego karania naruszeń prawa.

Czytaj dalej