Od ponad 10 lat łączymy praktykę prawniczą z działalnością akademicką, prowadząc zajęcia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Oferujemy Klientom możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Kancelarię, samodzielnie lub we współpracy z wiodącymi firmami szkoleniowymi. Regularnie współpracujemy w tym zakresie m.in. z Pulsem Biznesu. Tematyka szkoleń obejmuje zarówno podstawową wiedzę z zakresu prawa jak i specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa ubezpieczeń (w tym obowiązkowe szkolenia zawodowe z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń), RODO, prawa autorskiego jak i prawa europejskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzimy szkolenia, konferencje, organizujemy śniadania biznesowe dedykowane przede wszystkim dla kadry menedżerskiej, działów HR oraz członków organów zarządzających.

Tematyka szkoleń przeprowadzanych przez naszych specjalistów jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta. Organizujemy zarówno dopasowane do potrzeb szkolenia zamknięte, jak i szkolenia otwarte skierowane do szerszego grona odbiorców.

Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, starannie przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy, a w dalszym okresie pozwalają wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej.