Jeżeli korzystasz z naszej witryny internetowej albo uzyskujesz dostęp do naszych usług w jakikolwiek inny sposób, wyrażasz tym samym zgodę na postanowienia tej polityki. Dlatego tak ważne jest, żeby się z nią zapoznać. Dla uproszczenia pod nazwą „witryna” będziemy rozumieć w tym dokumencie każdy sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do naszych usług. Zapoznaj się także z naszą polityką prywatności i polityką korzystania z ciasteczek.

1. Kto prowadzi tę witrynę internetową?

My, czyli spółka Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Klemt. Nazwa jest dość długa, więc często będziemy mówić o sobie po prostu „my”. Jesteśmy Kancelarią zarejestrowaną pod numerem NIP: 596-170-32-60 oraz REGON: 383774147. Wymogiem działalności radcy prawnego jest posiadanie odpowiednich uprawnień i wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Spełniamy te warunki w trosce o jak najlepszą jakość świadczonych Wam usług. 

Możesz się z nami skontaktować przy użyciu informacji podanych na stronie w zakładce „Kontakt”.

2. Zasady obowiązujące w witrynie

Użytkownicy mogą:

  • wyświetlać i przeglądać treści opublikowane w witrynie;
  • pobierać, zapisywać i przechowywać w formie elektronicznej treści opublikowane w witrynie;
  • drukować kopie treści opublikowanych w witrynie (ale tylko do użytku osobistego i nie w celach komercyjnych).

Użytkownicy nie mogą:

  • zmieniać, sprzedawać, publikować ani powielać żadnej części naszej witryny ani publikowanych w niej treści bez naszego pozwolenia na piśmie;
  • bez odpowiedniego upoważnienia próbować uzyskać dostępu do naszej witryny lub do jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną;
  • umieszczać w żadnej części naszej witryny łącz do jakiejkolwiek innej witryny ani osadzać żadnej części naszej witryny w innych witrynach;
  • poddawać naszej witryny procesom eksploracji lub pozyskiwania danych ani przeprowadzać takich procesów podczas korzystania z naszej witryny;
  • zamieszczać w witrynie żadnych nielegalnych lub zniesławiających treści ani wprowadzać na nią wirusów lub innych szkodliwych kodów.

3. Twoje dane osobowe

Widzimy, jak korzystasz z naszej witryny

Ale wykorzystujemy tę wiedzę wyłącznie do naszych wewnętrznych celów biznesowych.

Ciasteczka

Ciasteczka informują nas, jakie strony odwiedzasz. Jeżeli chcesz, możesz zmienić swoje ustawienia ciasteczek – ale jeśli to zrobisz, niektóre funkcje witryny mogą stać się niedostępne.

Dodatkowe informacje

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i poznać sposoby, w jakie korzystamy z uzyskanych od Ciebie danych i dbamy o ich bezpieczeństwo, przeczytaj naszą politykę prywatności i politykę korzystania z ciasteczek.

4. Kiedy może zmienić się zakres Twojego dostępu do naszej witryny?

Z powodów technicznych lub biznesowych albo ze względów bezpieczeństwa możemy być zmuszeni zmienić lub ograniczyć zakres Twojego dostępu do naszej witryny, zawiesić go albo nawet całkowicie go zablokować. Jeżeli do tego dojdzie, postaramy się powiadomić Cię o tym z wyprzedzeniem.

5. Używasz naszej witryny na własne ryzyko

Zrobimy, co w naszej mocy, aby nasza witryna i publikowane w niej treści były dostępne, aktualne i wolne od błędów. Nie możemy jednak tego zagwarantować. Z naszej witryny będziesz więc zawsze korzystać w takim stanie, w jakim ją dostarczamy.

Jesteśmy ostrożnymi ludźmi – ale jednak tylko ludźmi

Na naszej witrynie mogą pojawić się błędy, nieścisłości lub niekompletne elementy. Mogą także wystąpić przerwy w jej dostępności. Nie możemy też obiecać, że nasza witryna będzie wolna od wirusów lub innych szkodliwych kodów.

Zakres Twojej odpowiedzialności

Ponosisz odpowiedzialność za dbanie o bezpieczeństwo swoich danych osobowych, swojego komputera i innych urządzeń elektronicznych oraz swojego połączenia internetowego.

6. Nasze prawa własności

Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami praw autorskich do naszej witryny i wszystkich opublikowanych w niej treści. Dotyczy to także projektu, układu i wyglądu naszej witryny oraz wszystkich zamieszczonych na niej grafik, logo i tekstów. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do naszej witryny internetowej i wymienionych wyżej treści.

Zakazane jest zmienianie, zakrywanie oraz usuwanie jakichkolwiek informacji o prawie autorskim, znaków handlowych oraz innych not publikowanych w naszej witrynie.

7. Charakter informacyjny strony.

Wszystkie treści opublikowane w tej witrynie mają charakter czysto informacyjny. Możesz z nich skorzystać… albo nie. Zależy to wyłącznie od Ciebie. Nie wiemy, jakie są Twoje cele i sytuacja finansowa, jaki jest stan sprawy i jakie masz wymagania. Z tej przyczyny żadne treści, które oglądasz w witrynie lub do których uzyskujesz za jej pośrednictwem dostęp, nie stanowią porad prawnych, porad żadnego innego rodzaju ani indywidualnych zaleceń. Nie składamy Ci też oferty zawarcia umowy z nami ani z nikim innym.

8. Linki do witryn innych osób

W naszej witrynie mogą pojawiać się łącza do witryn, których nie prowadzimy i nie kontrolujemy. Zamieszczamy je wyłącznie dla Twojej wygody i dla celów informacyjnych. Nie zachęcamy do korzystania z tych witryn i nie ponosimy odpowiedzialności za opublikowane w nich treści.

9. Zmiany polityki

Ten dokument może od czasu do czasu ulegać zmianom. Będą one dotyczyły wyłącznie sposobu, w jaki udostępniamy Ci naszą witrynę i w jaki możesz z niej korzystać. Zalecamy regularne przeglądanie polityki, tak aby żadne zmiany nie umknęły Twojej uwadze. Jeśli wprowadzana przez nas zmiana będzie istotna, postaramy się powiadomić Cię o niej z wyprzedzeniem. Jeżeli będziesz używać naszej witryny po zmianie polityki, wyrazisz tym samym zgodę na jego nowe brzmienie.

Co jakiś czas możemy też uaktualniać naszą witrynę i publikowane w niej treści – ze względów biznesowych albo po to, by ułatwić korzystanie z niej naszym klientom.

10. Za co jesteśmy odpowiedzialni, a za co nie

Z naszej witryny korzystasz w takim stanie, w jakim ją dostarczamy, i robisz to na własne ryzyko. Z tego względu nie ponosimy wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, które mogą wyniknąć wskutek: korzystania przez Ciebie z naszej witryny lub usług świadczonych przez strony trzecie za jej pośrednictwem; naruszenia przez Ciebie tej polityki lub jakiegokolwiek innego obowiązującego Cię regulaminu; bądź zaniedbań, działań lub zaniechań naszej firmy, naszych pracowników lub współpracowników.  Nie będziemy także ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę zysków, zmniejszenie się skali Twojej działalności, utratę danych, utratę umów, nieosiągnięcie oczekiwanych oszczędności lub korzyści, utratę udziału w rynku, zmniejszenie się wartości firmy lub wzrost kosztów albo nakładów, które wynikną z korzystania przez Ciebie z naszej witryny lub usług świadczonych przez strony trzecie za jej pośrednictwem bądź z niedostępności takich usług. Żaden przepis tej sekcji nie ogranicza jednak naszej odpowiedzialności za oszustwo, nielegalne zatajenie faktów i inne działania, za które na mocy prawa nie można wyłączyć odpowiedzialności.

11. Prawom jakiego kraju podlega ta polityka?

Prawu polskiemu. Jeżeli między Tobą a nami dojdzie do sporu, możesz wytoczyć  przeciwko nam pozew zgodnie z ogólnymi zasadami prawa polskiego.

Dziękujemy za przeczytanie naszej polityki!

Mamy nadzieję, że nasze usługi sprawią, że Twoje życie i praca będzie choć odrobinę łatwiejsze.

Zespół Kancelarii