• Pan Tomasz Klemt uczestniczył w charakterze Wykładowcy w szkoleniu zamkniętym dla jednego z naszych Klientów o tematyce „Ubezpieczenia majątkowe” w wymiarze 8 godzin szkoleniowych, przeprowadzonego przez ADN Akademię, w dniu 11 lutego 2021 r. w trybie on-line. Jako organizator szkolenia, pragnę polecić Pana Tomasza Klemt jako profesjonalnego trenera. Pan Tomasz Klemt wykazał się ogromnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonego szkolenia zamkniętego. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną, potrafił również zaciekawić tematem całą grupę, nawiązać z uczestnikami dobry, bezpośredni i przyjazny kontakt. Analizując wszystkie ankiety poszkoleniowe stwierdzam, iż Pan Tomasz Klemt wywiązał się wzorowo z przeprowadzenia szkolenia zamkniętego z zakresu ubezpieczeń majątkowych, w związku z czym z pełną odpowiedzialnością polecam ww. wykładowcę jako sprawdzonego i doświadczonego trenera.

    Krzysztof KadlecADN Akademia
  • Wdrażaliśmy wspólnie wiele projektów, z czego dwa zasługują na szczególną uwagę: wdrożenie rewolucyjnych zmian w dystrybucji ubezpieczeń wynikających z unijnej dyrektywy IDD oraz wdrożenie RODO. Podkreślenia wymaga fachowość Mecenasa Klemta, który doskonale łączy perspektywę biznesową klienta, znajomość specyfiki sektora ubezpieczeń oraz nowych regulacji. W obecnym czasie konieczne jest podejście horyzontalne, łączące wiele różnych aktów prawnych, co potrafi bardzo mała grupa prawników. Mecenas Klemt z pewnością zalicza się do tej grupy. Podkreślenia wymaga, umiejętność wyjaśniania skomplikowanych zagadnień w przystępny i innowacyjny sposób.

    Wojciech SemmerlingMAK Ubezpieczenia
  • Wraz z Mecenasem Klemtem zrealizowaliśmy innowacyjną serię bezpłatnych webinariów dotyczących przygotowań agentów ubezpieczeniowych do RODO, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem osób z całej Polski. Podczas webinariów Mecenas Klemt w bardzo przystępny sposób tłumaczył zawiłości nowych regulacji prawnych. Co więcej, w ramach przygotowań do wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, Mecenas Klemt przygotował po raz pierwszy na rynku ubezpieczeniowym modelowy sposób prowadzenia analizy potrzeb klienta.

    Maciej BiegajewskiInsly Ltd