Polityka prywatności
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Klemt
www.kancelariaklemt.pl

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane w naszej działalności internetowej. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych[1].

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator” lub „Kancelaria”)

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Klemt z siedzibą pod adresem ul. Londyńska 3F/11, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 596-170-32-60, REGON: 383774147.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Kancelarii i świadczeniem usług z zakresu pomocy prawnej („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych przez Kancelarię
 • Realizacja wzajemnych zobowiązań wynikających z kontaktów gospodarczych między Tobą (Twoim pracodawcą) a Kancelarią
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Odpowiedź na pytania zawarte w formularzu kontaktowym lub czacie
 • Przesyłanie Informatora Prawnego (newslettera)

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa zlecenia doradztwa prawnego i podjęcie czynności na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona na stronie www Kancelarii (np. w zakresie wysyłki Informatora Prawnego) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa sprzedaży i podjęcie czynności na Twoje żądanie, przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników dotyczących korzystania z witryny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane na czacie i w formularzu kontaktowym
 • brak możliwości korzystania z usług Kancelarii
 • brak możliwości zrealizowania transakcji z Kancelarią
 • brak możliwości otrzymywania informacji o zmianach prawa oraz o działalności Kancelarii

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Kancelarii nie będziemy automatycznie dopasowywać treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą z Kancelarią przez którąkolwiek ze stron
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot dostarczający przesyłki (Poczta Polska / kurier)
 • dostawca płatności i systemu bankowego
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiający optymalizację witryny
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe i CRM)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy (Mailchimp)
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający chat (Tido)
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia witryny internetowej i poczty elektronicznej

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: kontakt@kancelariaklemt.pl

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).