Ubezpieczenia to dziedzina prawa wymagająca łączenia wiedzy prawniczej i finansowej. Mecenas Tomasz Klemt to radca prawny, z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, oraz najlepszych warszawskich kancelariach ubezpieczeniowych.

 

W zakładzie ubezpieczeń pełnił funkcję kluczową (wymagającą zgłoszenia do KNF) w zakresie zgodności z prawem (Chief Compliance Officer - CCO), pełnił również funkcję koordynatora współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. W swojej pracy zawodowej doradzał największym ubezpieczycielom majątkowym i życiowym (m.in. w zakresie OFE, PPK, modeli dystrybucyjnych) oraz dystrybutorom ubezpieczeń (m.in. w zakresie wdrożenia RODO, IDD i ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

 

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala świadczyć obsługę prawną w zakresie m.in.:

 • kształtowania i opiniowania produktów ubezpieczeniowych i modeli biznesowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji i pośredników ubezpieczeniowych;
 • opracowania i opiniowania umów i regulaminów produktów ubezpieczeniowych, w tym kierowanych do konsumentów;
 • kształtowania lub weryfikacji koncepcji regulacyjnych dystrybucji ubezpieczeń, w szczególności rozwiązań w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych online (przez strony internetowe, aplikacje mobilne etc.);
 • opracowywania i negocjacji umów pomiędzy zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji a:
  • podwykonawcami (outsourcing),
  • pośrednikami ubezpieczeniowymi (w tym bankami w modelu bancassurance),
  • innymi zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji,
 • opracowywania i negocjacji umów dla osób wykonujących czynności agencyjne;
 • negocjacji lub audytu umów ubezpieczenia, w szczególności dużych ryzyk lub ryzyk nietypowych;
 • badania due diligence podmiotów z sektora ubezpieczeniowego oraz zagadnień ubezpieczeniowych przy transakcjach fuzji i przejęć;
 • zagadnień korporacyjnych zakładów ubezpieczeń, w tym towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
 • ochrony danych osobowych i relacji z podwykonawcami (cloud computing, outsourcing, tajemnica ubezpieczeniowa);
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • wsparcia zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem prawnym, systemu zarządzania produktem, procedur badania adekwatności produktu oraz innych systemów, zasad i procedur wewnętrznych;
 • relacji z organami nadzorczymi (w tym z UOKIK, KNF, GIODO, GIIF) oraz doradztwa w procesie legislacyjnym;
 • prowadzenia postępowań sądowych, w tym związanych z wypłatą odszkodowania.