W codziennym życiu spotykamy się z problemami prawnymi, które wymagają fachowej wiedzy. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w pełnym zakresie spraw cywilnych i rodzinnych. Sprawy na pozór proste do załatwienia prowadzone w niewłaściwy sposób mogą mieć odwrotny skutek i spowodować nieodwracalny i niekorzystny finał. Proponujemy konsultacje i porady prawne, które wyjaśnią stan prawny Państwa sprawy i ułatwią podjęcie właściwych i racjonalnych kroków. Do Państwa będzie należała decyzja, czy po konsultacji  dalej poprowadzą Państwo sprawę sami czy z naszym udziałem i pomocą.

 

W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego świadczymy obsługę w następującym zakresie:
 • sprawy o zapłatę
 • o odszkodowania
 • o roszczenia z umów cywilnoprawnych
 • najem i dzierżawa
 • sprawy o eksmisję
 • ochrona własności
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • użytkowanie wieczyste i służebności
 • księgi wieczyste i hipoteki
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne
 • windykacja należności
 • analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • rozwody
 • separacje
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie rozdzielności majątkowej
 • alimenty - zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie, wygaśnięcie
 • władza rodzicielska – o przyznanie , ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami
 • zmianę kontaktów lub egzekucję
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
 • sprawy związane z zarządem majątkiem małoletniego
 • ubezwłasnowolnienie
 • unieważnienie małżeństwa