Prawo UE to ponad 90 tysięcy stron aktów prawnych oraz stale rozwijające się orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które oddziałuje na każdy obszar działalności w Polsce. Podmioty z Polski mają prawo do skarżenia decyzji i wyroków na poziomie europejskim. Prawo unijne rządzi się specyficznymi zasadami, które doskonale znamy. Zajmujemy się tą tematyką od ponad 11 lat, współpracując z najlepszymi specjalistami prawa Unii Europejskiej z Polski i zagranicy. Mecenas Tomasz Klemt jest członkiem Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa Unii Europejskiej w zakresie specyficznego prawa unijnego (traktaty, rozporządzenia, dyrektywy), jak i polskiego prawa wdrażającego rozwiązania unijne.