Doceniamy dobrowolne działanie na rzecz dobra wspólnego organizacji pozarządowych. Członkowie naszego zespołu posiadają doświadczenie w działalności w fundacjach i stowarzyszeniach, zakładając i pełniąc w nich różnorodne funkcje. Pozwala nam to rozumieć specyfikę tego sektora. Dlatego też oferujemy wszystkim organizacjom pozarządowym kompleksową obsługę (w tym w zakresie statusu OPP oraz pozyskiwania finansowania, realizacji grantów krajowych i europejskich) na preferencyjnych warunkach.