Email

Radca Prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, które zdobywał m.in. w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego.

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym. Absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, co pozwala mu harmonijnie rozumieć oraz łączyć wymogi prawa i potrzeby biznesowe Klientów.

Specjalizuje się w zagadnieniach dot. prawa cywilnego, europejskiego prawa administracyjnego, prawie ubezpieczeniowym, ochronie danych osobowych, prawie handlowym  oraz compliance. Szerokie doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych Warszawskich kancelariach prawnych, wyróżnionych m.in. w rankingach: The Legal 500, Chambers and Partners i Rankingu Kancelarii Prawnej Rzeczpospolitej.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pełnienie funkcji kluczowej Chief Compliance Officer (CCO) w towarzystwie ubezpieczeń, wdrożenie RODO w instytucjach publicznych i biznesie, pełnienie funkcji koordynatora współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, doradztwo dla jednostek finansów publicznych (m.in. PFRON).

Stypendysta i laureat programów krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W roku 2017 wyróżniony przez Rektora SGH nagrodą I stopnia za publikację poświęconą regulacji sharing economy. Jest współautorem Podręcznika prawa Unii
Europejskiej.

Prowadzi liczne szkolenia skierowane przede wszystkim do podmiotów z branży marketingu, finansowej, NGO oraz start-upów.

Wykształcenie:

2015-2018  – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
od 2015 – Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW, studia doktoranckie
2014-2017 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek finanse i rachunkowość, specjalizacja: finanse przedsiębiorstwa
2010-2015 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo
2010-2014 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek: finanse i rachunkowość

Specjalizacja:

 • prawo handlowe
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo cywilne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo administracyjne
 • prawo umów

Doświadczenie:

 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej firm krajowych i zagranicznych
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie handlowym
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów z sektora usług finansowych, w szczególności zakładów ubezpieczeń, agencji ubezpieczeniowych
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem zgodności z prawem wzorców umownych
 • sporządzanie opinii prawnych dla podmiotów z sektora finansowego i transportowego
 • sporządzanie umów związanych z wykonywaniem działalności ubezpieczeniowej i działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na terytorium Polski
 • doradztwo w relacjach Klientów z organami administracji publicznej
 • doradztwo transakcyjne obejmujące wsparcie przy procesach inwestycyjnych i transformacyjnych (w tym zakładanie spółek w Polsce i za granicą)
 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze compliance
 • doradztwo dla start-upów i organizacji pozarządowych
 • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi podmiotów administracji publicznej i samorządów, w szczególności państwowych funduszy celowych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • obsługa transakcji (w tym dochodzenie należności)