Wojciech Semmerling

16 lipca 2019

Wdrażaliśmy wspólnie wiele projektów, z czego dwa zasługują na szczególną uwagę: wdrożenie rewolucyjnych zmian w dystrybucji ubezpieczeń wynikających z unijnej dyrektywy IDD oraz wdrożenie RODO. Podkreślenia wymaga fachowość Mecenasa Klemta, który doskonale łączy perspektywę biznesową klienta, znajomość specyfiki sektora ubezpieczeń oraz nowych regulacji. W obecnym czasie konieczne jest podejście horyzontalne, łączące wiele różnych aktów prawnych, co potrafi bardzo mała grupa prawników. Mecenas Klemt z pewnością zalicza się do tej grupy. Podkreślenia wymaga, umiejętność wyjaśniania skomplikowanych zagadnień w przystępny i innowacyjny sposób.

Czytaj dalej

Maciej Biegajewski

16 lipca 2019

Wraz z Mecenasem Klemtem zrealizowaliśmy innowacyjną serię bezpłatnych webinariów dotyczących przygotowań agentów ubezpieczeniowych do RODO, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem osób z całej Polski. Podczas webinariów Mecenas Klemt w bardzo przystępny sposób tłumaczył zawiłości nowych regulacji prawnych. Co więcej, w ramach przygotowań do wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, Mecenas Klemt przygotował po raz pierwszy na rynku ubezpieczeniowym modelowy sposób prowadzenia analizy potrzeb klienta.

Czytaj dalej