Wdrażaliśmy wspólnie wiele projektów, z czego dwa zasługują na szczególną uwagę: wdrożenie rewolucyjnych zmian w dystrybucji ubezpieczeń wynikających z unijnej dyrektywy IDD oraz wdrożenie RODO. Podkreślenia wymaga fachowość Mecenasa Klemta, który doskonale łączy perspektywę biznesową klienta, znajomość specyfiki sektora ubezpieczeń oraz nowych regulacji. W obecnym czasie konieczne jest podejście horyzontalne, łączące wiele różnych aktów prawnych, co potrafi bardzo mała grupa prawników. Mecenas Klemt z pewnością zalicza się do tej grupy. Podkreślenia wymaga, umiejętność wyjaśniania skomplikowanych zagadnień w przystępny i innowacyjny sposób.